ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών"

1η Κατεύθυνση: Βελτίωση φυτών και σύγχρονες καλλιέργειες

Έχει ως σκοπό την προσφορά προχωρημένης επιστημονικής γνώσης στα θέματα της γενετικής βελτίωσης και της αγρονομικής πρακτικής φυτών με ιδιαίτερη οικονομική σημασία καθώς και στις σύγχρονες καλλιέργειες του μεσογειακού χώρου. Ειδικότερα, προσφέρεται η εξειδικευμένη επιστημονική γνώση στον τομέα της γενετικής βελτίωσης φυτών που αποβλέπει στη δημιουργία ποικιλιών με συμβατική και μοριακή μεθοδολογία και η αντίστοιχη που αναφέρεται στη φυσιολογία και την οικολογία  των καλλιεργουμένων φυτών.

Τελικά, αποβλέπει στο να προετοιμάσει τους εκπαιδευομένους να χειρίζονται με αποτελεσματικότητα και επιτυχία το γενετικό υλικό και το γεωργικό περιβάλλον ούτως ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να είναι υγιεινά και να έχουν παραχθεί με διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον.

2η Κατευθυνση: Σύγχρονη Φυτοπροστασία

Αποβλέπει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων πάνω στα σύγχρονα συστήματα στον τομέα της φυτοπροστασίας. Αναλύεται η θεωρία και πράξη της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών της φυτικής παραγωγής, αναπτύσσεται η οικολογική και οικονομική διάσταση της φυτοπροστασίας καθώς και οι μέθοδοι αντιμετώπισης, (βιολογική, χημική, βιοτεχνολογική, καλλιεργητικές, μηχανικές μέθοδοι) ενώ η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εξετάζεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παραγωγής.

3η Κατεύθυνση: Γεωργική Μηχανική - Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Αποβλέπει στην εκπαίδευση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος – Γεωργικής Μηχανολογίας – Γεωργικής Υδραυλικής – Εδαφολογίας – Αγρομετεωρολογίας στα πλαίσια των σύγχρονων τάσεων της γεωργίας με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη

 

 

Οδός Φυτόκου 38446, Νέα Ιωνία ΜαγνησίαςΤηλ.: 24210 93006, 93112

Fax: 24210 93112email: postagr@uth.gr