ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών"

Εργαστήρια Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

 

 

Αναλυτικής Χημείας και Γεωργικής Φαρμακολογίας

Βιομετρίας

Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών

Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος

Γεωργικής Μηχανολογίας

Γεωργικής Υδραυλικής

 Δενδροκομίας

 Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας

 Εδαφολογίας

 Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας

 Ζιζανιολογίας

 Κηπευτικών Καλλιεργειών

 Μοριακής Βιολογίας Φυτών

 Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Γεωχημείας

 Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

 Φυτοπαθολογίας

 

 

Οδός Φυτόκου 38446, Νέα Ιωνία ΜαγνησίαςΤηλ.: 24210 93006, 93112

Fax: 24210 93112email: postagr@uth.gr