ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών"

 

 

 

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. δέχεται το κοινό και τους φοιτητές

Καθημερινά, ώρες 09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.

 

 

Τηλεφωνική επικοινωνία:

Καθημερινά, ώρες  09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.

Τηλεφωνικός αριθμός κλήσης: +302 421 0 93006

Τηλεομοιότυπο (fax):                +302 421 0 93112

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

postagr@uth.gr

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδός Φυτόκου 38446, Ν. Ιωνία Μαγνησίας