ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών"

ΦΕΚ Μεταπτυχιακού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαιρετισμός της Διευθύντριας

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγήτριας κας Ανθούλας Δημήρκου

Σε μία κοινωνία που διαρκώς αλλάζει, σε έναν κόσμο που αναπτύσσεται, η επιστήμη της Γεωπονίας καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια του ανθρώπου να καλύψει τις βασικές του ανάγκες αλλά και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον άνετο και ευχάριστο. Για το λόγο αυτό σε μία χώρα με αγροτική, σε μεγάλο ποσοστό, οικονομία, με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν στα συστήματα παραγωγής στο μεσογειακό χώρο με έμφαση στην αειφορική γεωργία, τη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών ιδρύθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

 

Το Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1998 - 1999 από το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.. Από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 με την κατάτμηση το ενιαίου Τμήματος σε δύο νέα Τμήματα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος και την ταυτόχρονη ίδρυση της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών το Πρόγραμμα έγινε Διατμηματικό.Από το 2009 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έγινε   μονοτμηματικό και ανήκει στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:

  • Βελτίωση Φυτών και Σύγχρονες Καλλιέργειες

  • Σύγχρονη Φυτοπροστασία

  • Γεωργική Μηχανική - Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 

και σε Διδακτορικό Δίπλωμα στις Γεωπονικές Επιστήμες.

 

Στα δεκατέσσερα χρόνια λειτουργίας εισήχθησαν τριακόσιοι είκοσι δύο (322) μεταπτυχιακοί φοιτητές εκ των οποίων έχουν αποφοιτήσει οι διακόσιοι εξήντα (260). Ενενήντα (90) άτομα έχουν γίνει δεκτά για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από τα οποία έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και έχουν ανακηρυχθεί διδάκτορες οι σαράντα επτά (47).

 

 

Οδός Φυτόκου 38446, Νέα Ιωνία ΜαγνησίαςΤηλ.: 24210 93006, 93112

Fax: 24210 93112email: postagr@uth.gr